Spoštovani,

zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje, da boste svoje prijetno potovanje preživeli z nami. Pošljite nam kakšne utrinke iz vašega potovanja na: booking@stipic.eu

Za vas smo pripravili » Splošne pogoje najema«, katere pred podpisom skrbno preberite, da vas ne bodo presenetile kakšne nevšečnosti na poti.

Kontakti:

Dežurna številka pon – pet 8.00 – 18.00, sob 8.00 – 13.00:  +386 41 740 330, +386 30 210 333
V primeru nesreče, kraje: +386 30 210 333
Prodaja: +386 30 210 333

Najem: booking@stipic.eu, T: +386 30 210 333, +386 41 740 330
Prodaja: avtodom@stipic.eu, T: +386 30 210 333

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vam želimo srečno pot!

Ekipa Avtodomi-Stipič

 

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM AVTODOMA

»STIPIČ AVTODOMI«

 1. UVOD

Splošni pogoji so zavezujoči za obe pogodbeni stranki.

Najemnik bo v času najema z avtodomom ravnal kot dober gospodar in bo kot udeleženec v cestnem prometu spoštoval cestnoprometne predpise in predpise glede varnega in dovoljenega prenočevanja.

 

 1. PONUDBA-REZERVACIJE

Na podlagi povpraševanja (po elektronski pošti, ustno, pisno), bo najemodajalec pripravil individualizirano ponudbo, ki bo ustrezala željam in potrebam in jo po elektronski pošti posredoval najemniku. Sprejem ponudbe mora najemnik v roku treh dni, po elektronski pošti potrditi na elektronski naslov: booking@stipic.eu. Sprejem ponudbe mora vsebovati podatke o strinjanju in sprejemu bistvenih sestavin najema; ime in priimek voznika, veljavnost vozniškega dovoljenja, stalno prebivališče, rojstni datum, telefonsko številko, elektronsko pošto, seznam oseb ostalih potnikov, ki bodo potovali z avtodomom, vrsto oz. tip avtodoma in čas najema.

Po vrnitvi sprejete ponudbe bo izstavljen predračun v višini celotnega zneska najema. Po plačilu predračuna bo pripravljena Pogodba in posredovana v podpis. S podpisom Pogodbe se domneva, da je najemnik seznanjen s Splošnimi pogoji za najem avtodoma in jih sprejema v celoti. Vsebina pogodbe postane zavezujoča za obe podpisnici.

Prijava in potrditev preko interneta se domneva, da je najemnik prebral določila pogodbe in da se z njimi v celoti strinja.

 

 1. PLAČILNI POGOJI

Po uveljavitvi pogodbe bo izstavljen predračun, v višini 30% celotnega zneska. Celoten znesek najema, mora biti plačan najkasneje tri tedne pred datumom dogovorjenega najema. Dogovorjeni rok se šteje kot fiksen rok za izpolnitev plačilne obveznosti in se v primeru zamude šteje Pogodba za razvezano. Izjemoma se za rezervacijo termina najema znotraj 30- dnevnega roka plača celoten znesek ob rezervaciji.

O celotni in pravočasni izpolnitvi obveznosti bo izdano potrdilo o plačilu, na podlagi katerega se bo na dogovorjeni dan, ob dogovorjeni uri lahko opravil prevzem avtodoma.

 

 1. ODPOVED REZERVACIJE

V primeru odpovedi rezervacije se zadrži:

 • odpoved do vključno 30 dni pred odhodom, 10% plačila;
 • odpoved od 29 do vključno 22 dni pred odhodom, 50% plačila;
 • odpoved 21 dni do vključno dneva odhoda, se zadrži 100% plačila.

Riziko odpovedi rezervacije se lahko zavaruje.

V primeru, da se najemnik ne more udeležiti potovanja lahko prenese rezervacijo na drugega potnika, ki ustreza dogovorjenim pogojem. O prenosu upravičenca mora biti najemodajalec obveščen najkasneje 3 dni pred odhodom. Če je mogoča sprememba rezervacije se ta lahko izvede ob plačilu 50,00 EUR dodatnih administrativnih stroškov.

 

 1. CENIK

Priloga splošnih pogojev je cenik s katerim so določene cene najemov glede na različne vrste avtodomov v različnih obdobjih.

Dodatnih storitev naknadno ni več možno naročiti.

V ceni najema niso vračunani stroški: goriva, AdBlue, parkirnine, vinjete tujih držav, komunalne takse, pristojbin in takse, mostnine, kazni za prometne prekrške in druge škode povzročene v času najema.

 

 1. NAJEMNI POGOJI

Voznik oz. najemnik avtodoma v Sloveniji mora imeti veljavno vozniško dovoljenje B- kategorije ( za vozila težka do 3,5t) in najmanj pet let vozniških izkušenj, starost najmanj 23 let, veljavni osebni dokument in veljavno kreditno kartico za varščino.

 

 1. VARŠČINA

Pri prevzemu avtodoma se položi varščina v višini od 950,00€ do 1500,00€ odvisno od vrste avtodoma. Varščina se plača z veljavno kreditno kartico (Visa, Mastercard, Diners). Za čas najema je znesek varščine na vaši kartici blokiran.

Znesek je namenjen kritju morebitne škode v času najema:

 • odbitna franšize 1% od vrednosti vozila pri kasko zavarovanju v primeru poškodbe, nesreče ali kraje;
 • izguba premijskega razreda, bonusa;
 • poškodovanje ali izguba opreme;
 • v kasko zavarovanje ni vključeno:

poškodbe: odbijačev, ogledal, luči, poškodbe notranje opreme, tende in poškodbe nastale na parkiriščih.

Škoda v dejanskem obsegu nastanka se obračuna do zneska 950,00 EUR oz. 1500,00 EUR, odvisno od vrste avtodoma. Škodo predstavlja vrednost rezervnega dela povečano za vrednost dela pri zamenjavi. Razlika med dejansko škodo in založeno varščino se vrne najemniku.

V primeru, da niso izpolnjeni pogoji za zadržanje varščine se ta v celoti vrne najemniku. V primeru nerazjasnjenih okoliščin glede nastanka škode in njenega obsega se varščina zadrži do razjasnitve.

V primeru, da je najemnik povzročitelj nesreče, se varščina zadrži v celoti. Za povzročitev škode na notranji opremi in stvareh, katerih ne krije kasko zavarovanje, se njen obseg zaračuna v dejanski višini ( material + delo) zamenjave.

V primeru, da se najemniku na potovanju pripeti nesreča, kraja, vlom, odtujitev avtodoma,… mora takoj poklicati policijo oz. mora dogodek prijaviti ter izpolniti evropsko poročilo. Po nesreči mora najemnik posedovati policijski zapisnik in evropsko poročilo ter ju izročiti najemodajalcu.

V primeru, da z listinami najemnik ne bo razpolagal bo zavezan k plačilu vseh nastalih stroškov in škode. Vozilo mora biti ob vrnitvi v brezhibnem stanju, tako kot je bilo prevzeto z upoštevanjem rabe, v času najema.

O vseh poškodbah in okvarah je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca, tako da lahko pravočasno, v naprej zagotovi popravilo.

Najemodajalec si pridružuje pravico dviga varščine, izjemoma po lastni presoji, glede na cilj in čas potovanja.

  

 1. OMEJITEV KILOMETRINE

Najemnik mora upoštevati omejitev dovoljene kilometrine, na dan oz. teden; 400 km/dan oz. 2800 km/teden. Najemodajalec po končanem najemu upošteva skupno število kilometrov in ne dnevno. Prekoračitev prevoženih kilometrov se zaračuna po ceni 0,35 EUR/km.

 

 1. MOŽNOSTI NAJEMA, PREVZEM in VRAČILO AVTODOMA

Najem, krajši kot 7 noči, v času visoke sezone ni možen.

V srednji in nizki sezoni znaša čas minimalnega najema 3 noči.

Avtodom se prevzame na sedežu podjetja v času delovnih ur AC Martin Stipič d.o.o., Zaloška cesta 179a, 1000 Ljubljana med 10.00 – 15.00 uro  oz. po dogovoru, vrne pa se do 9.00 ure zjutraj, na istem kraju v času delovnega urnika.

Najemodajalec in najemnik se dogovorita nekaj dni vnaprej o točnem prevzemu oz. oddaji avtodoma. Prevzemnik pregleda vozilo: karoserijo, opremo in motor nato oba podpišeta prevzemni zapisnik. Prevzemni zapisnik je podlaga za primopredajo, ki zavezuje najemnika in najemodajalca.

V času prevzema, ki traja cca 1 uro najemodajalec najemniku razkaže avtodom in mu preda ključe, dokumente in navodila za uporabo.

V primeru zamude vračila avtodoma do 1 ure se obračuna zamudnina 50,00 EUR, vsaka nadaljnja začeta ura se obračuna 100,00 EUR. V primeru zamude, ki je posledica višje sile mora najemnik nemudoma telefonsko obvestite najemodajalca. Najema ni možno podaljšati brez predhodnega dogovora. Za samovoljno podaljšanje najema za 1 dan, oz. več kot 1 dan bo najemnik ovaden pri pristojnih organih. Najemodajalec bo zadržal varščino v celoti in zahteval povrnitev celotne škode, ki bo posledica zamude pri vrnitvi. Prostovoljna predčasna vrnitev avtodoma s strani najemnika ne obvezuje najemodajalca, da vrne sorazmerni del najemnine. Enako velja, v primeru, da pride do zamika prevzema s strani najemnika.

Najemnik vozilo vrne na sedež podjetja AC Martin Stipič d.o.o., Zaloška cesta 179a, 1000 Ljubljana. Avtodom mora biti v enakem stanju kot ga je najemnik prejel. Ob vračilu mora avtodom imeti:

 • poln rezervoar za gorivo (kazalec na zgornji črtici) sicer se logistika točenja in gorivo obračunata 60,00 EUR + gorivo;
 • poln rezervoar AdBlue aditiva
 • prazno kaseto in očiščeno WC školjko;
 • avtodom mora biti delno očiščeno (hladilnik prazen, smeti,…);
 • prazen rezervoar za odpadno vodo.

Ob vrnitvi se ugotovi dejansko stanje avtodoma in preveri delovanje vseh naprav. Morebitna škoda in nedelovanje naprav se zabeleži v prevzemnem zapisniku. Povzročena škodo se obračuna po ceniku.

 

 1. ČIŠČENJE AVTODOMA – DOPLAČILA

V ponudbo rezervacije je vključen tudi strošek čiščenja avtodoma 150,00 EUR in kemikalije za wc, 1 x plin… Avtodom je ob prevzemu očiščen znotraj in zunaj, očiščen je tudi rezervoar odpadne vode. Vozilo se vrne v enakem stanju. Za vračilo avtodoma v izredno umazanem stanju se doplača:

 • 120,00 EUR za praznjenje kasete WC
 • 120,00 EUR za izredno umazano vozilo: smeti, praznjenje hladilnika, velika količina umazanije v avtodomu, listje, blato, pesek, neprijeten vonj…

KAJENJE JE V AVTODOMU STROGO PREPOVEDANO. V nasprotnem primeru se najemniku obračuna dodatno plačilo 300,00 EUR za posebno čiščenje in dezinfekcijo.

Hišni ljubljenčki NISO DOVOLJENI. V primeru, da so kljub prepovedi prisotni se obračuna 150,00 EUR dodatnega čiščenja. Razen, če se doplača dodatno čiščenje 50,00 euro.

Prevzem in vračilo avtodoma je možno tudi v soboto oz. na praznik vendar se dodatno obračuna 150,00 EUR.

 

 1. POPRAVILO IN OKVARE V ČASU NAJEMA

Podjetje AC Martin Stipič d.o.o. je uradni zastopnik za prodajo in servisiranje avtodomov blagovne znamke RAPIDO,ITINEO, LMC, ETRVSCO in KARMANN MOBIL, FORSTER v Sloveniji. Usposobljeni smo za vsa popravila zato je nepooblaščenim osebam prepovedano popravljanje. Za vsa brezhibnost popravil opravljenih s strani nepooblaščene osebe odgovarja najemnik. Najemodajalec ne prizna popravil opravljenih v času najema avtodoma, katera niso bila predhodno najavljena in odobrena. V tujini opravljene posege morajo izvesti samo pooblaščeni servisi. Nastanek škode se mora nemudoma javiti najemodajalcu. V primeru popravila je mora najemnik izročiti najemodajalcu originalni izvod računa, ki mora glasiti na AC Martin Stipič d.o.o., Zaloška cesta 179a, 1000 Ljubljana, Slovenija, Davčna št.: SI92058043. V odsotnosti pravilno in v celoti izpolnjenega računa najemodajalec ni dolžan povrniti nastalih stroškov.

 

 1. OPREMA

Avtodomi imajo serijsko vgrajen hladilnik, štedilnik, pomivalno korito,  WC, kopalnico, garažni boks ( kolo, prtljago ), tendo, stole, mizo, opcija nosilec za kolesa,…

Dodatna oprema vključena v najem:

  • vinjeta za slovenske ceste;
  • obvezna oprema (gasilni aparat, set za zamenjavo pnevmatik, trikotnik, prva pomoč, varnostni jopič);
  • 1 x polna plinska jeklenka;
  • podstavki za pod gume;
  • električni kabel z adapterjem za priklop na 220V
  • cev za vodo, vedro in metla.

 

 1. ODGOVORNOST NAJEMNIKA

Predvideno potovanje naj najemnik skrbno prouči v naprej in se seznani s predpisi uporabe avtodoma v posameznih državah in cestno prometnimi ter ostalimi predpisi o dovoljenem in nedovoljenem prenočevanju oz. kampiranju izven urejenih mest. V postopkih zaradi prekrškov, kazenskih in ostalih postopkih bo najemodajalec pristojnim organom posredoval vse podatke najemnika s katerimi razpolaga. Globe za prekrške in kazni mora plačati najemnik kot uporabnik avtodoma. V primeru, da avtodom policija, carina ali inšpektorska služba začasno zadrži je najemnik dolžan takoj obvestiti najemodajalca. Najemnik nosi vse stroške izgube prihodka najemodajalca (nezmožnost nadaljnjega najema).

Najemnik odgovarja za ključe in dokumente avtodoma, jih ne pušča v vozilu, ampak jih dosledno nosi s seboj.  V primeru, da so ključi v avtodomu – zavarovalnica ne krije škode, zato je celotna odgovornost na strani najemnika.

Avtodomi, ki so namenjeni zimskemu potovanju imajo ustrezno opremo. Pred začetkom potovanja mora najemnik preveriti ali je avtodom opremljen z dodatno opremo, ki jo morebiti predpisuje posamezna država.

Skupna dovoljena masa avtodoma je 3.500 kg v primeru, da jo najemnik preseže zato odgovarja sam.

Prevažanje prepovedanih snovi in ljudi brez dokumentov oz. z neurejenimi dokumenti je prepovedano oz. vse kar prepoveduje zakonodaja Republiki Sloveniji ali v drugi državi skozi katero najemnik potuje ali gostuje.

Strogo je prepovedano oddajanje avtodoma v uporabo drugi osebi. V primeru ne upoštevajva lahko najemodajalec zadrži varščino v celoti.

 

 1. SKRB NAJEMODAJALCA

Najemodajalec zagotavlja, da je avtodom ob prevzemu v brezhibnem stanju in brez kakršne koli okvare, ki bi bila lahko vzrok za nesrečo. Najemodajalec ne prevzema odgovornosti v času najema za:

 • opremo ali stvari ki so odtujene, izgubljene ali ukradene v času najema;
 • dokumente in denar v avtodomu;
 • pozabljene stvari v avtodomu po končanem najemu.

Vse zgoraj našteto stvari niso vključene v zavarovanje avtodoma.

Najemodajalec je dolžan najemniku zagotoviti avtodom v enakem razredu, če pride do okvare oz. menjave izbranega avtodoma. Najemnik ga je dolžan sprejeti brez nadomestil. V kolikor to ni mogoče lahko najemnik dobi avtodom, ki je na voljo. Razliko v ceni najema se mu povrne v primeru, če je ta nižja. V primeru, da najemnik tega ne sprejme se mu denar v celoti povrne brez nadomestil. Vsi avtodomi namenjeni najemu so opremljeni z napravami za sledenje

Za vse morebitne spore je pristojno Sodišče v Ljubljani.

 

 1. V PRIMERU PROMETNE NESREČE

V primeru prometne nesreče takoj pokličite policijo, izpolnite Evropsko poročilo in nemudoma pokličite najemodajalca. Najemnik je dolžan ob vrnitvi poškodovanega vozila oddati prijavo škode. Najemnik mora vso prejeto dokumentacijo predati najemodajalcu in priložiti opise poškodbe in skice nesreče. Zapisnik policije mora vsebovati vse podatke (imena) soudeleženih v nesreči številko Zelene karte vseh soudeleženih vozil v nesreči. V primeru da je nesreča povzročena s strani najemnika zaradi vožnje pod vplivom alkohola, malomarnega ravnanja ali pod vplivom psihoaktivnih snovi zavarovalnica ne povrne povzročene je dolžan škodo povrniti najemnik. Ravno tako izpad prihodka zaradi popravila avtodoma.

 

 1. BREZPLAČNO PARKIRANJE VOZIL NAJEMNIKOV

Svojim strankam-najemnikom omogočamo brezplačno parkiranje njihovih vozil, na lastno odgovornost. Za parkirišče nima najemodajalec sklenjenih nobenih dodatnih ali posebnih zavarovanj. Morebitne poškodbe ne bremenijo najemodajalca AC Martin Stipič d.o.o.

 

 1. OMEJITEV VSTOPA V DRŽAVE

Z najetim avtodomom lahko potujete v države EU, Albanijo, Andoro, Bosno in Hercegovino, Črna goro, Islandijo, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Monako, Norveška, San Marino, Srbija, Švica in Turčija. Ostale države so stvar dogovora ob rezervaciji. Najemnik mora pred potovanjem preveriti veljavnost Zelene karte ali sporočiti, najemodajalcu, če potrebuje kakšna posebna zavarovanja. Strošek tega plača najemnik.

 

 1. UPORABA NOSILCA ZA KOLESA

Nosilec ima nosilnost MAX 60 kg. Na nosilcu ni dovoljeno prevažati električnih koles. Pri prevozu koles moramo biti izredno pazljivi pri vožnji čez grbine ( ležeči policaji ipd. ). Vsa škoda povzročena na nosilcu v času najema se stranki tudi obračuna.

 

 1. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

AC Martin Stipič d.o.o. kot najemodajalec avtodomov ne priznava nikakršnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnim reševanjem potrošniških sporov.

Povezava je na voljo na spletu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Ureditev izhaja iz Zakona o izven sodnem reševanju sporov, uredbe EU št.: 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju sporov ter spremembi uredbe ES št.: 2016/2004 in direktive 2009/22/ES.

 

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Najemodajalec bo varoval vse osebne podatke, ki jih bo izvedel med poslovnim sodelovanjem. Najemnik soglaša, da najemodajalec podatke sam obdeluje in jih posreduje zunanjim institucijam v primeru izkazanega upravičenega interesa.

Najemnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen s »Splošnimi pogoji za najem avtodoma« in jih bo upošteval in v celoti spoštoval.

Splošni pogoji veljajo od 01.5.2022.